Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Peuterleidster geeft leiding

Met eerbied benaderen

Het kleine kind voelt de stemming van de volwassene haarscherp aan. Zo sterk zelfs dat kleine kinderen onze zielestemmingen van sympathie en antipathie kunnen waarnemen. Voor de peuterjuffen betekent dit een grote verantwoordelijkheid.

De peuterleidsters benaderen uw kind vanuit een gevoel van eerbied voor het zich ontwikkelende individu, met enthousiasme en vanuit een gebaar van bescherming. Uw kleine kind beschikt van nature over deze gevoelens. Als de volwassene het kind en diens omgeving met eerbied benadert, zal het kind dit gevoel in zich versterken en vasthouden.

Door met rust en vol belangstelling mee te gaan in de ontdekking van uw kind ontstaat er blijdschap, die doorwerkt in latere jaren. Ieder mens gedijt bij bescherming. Als uw kind op jongere leeftijd deze veiligheid ervaart, weet het zich later geborgen. Bij al deze gevoelens speelt steeds het principe van de nabootsing een grote rol.