Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Vrije school

Waarin mensen er toe doen

In de 80 Vrije scholen en ongeveer 150 vrije peutergroepen in Nederland, in antroposofische kinderdagverblijven en in instellingen op landelijk niveau werken mensen met enthousiasme aan het ideaal van een maatschapppij waarin mensen er toe doen.
Mensen met daadkracht in combinatie met gevoeligheid, met respect voor mens en natuur, mensen met kennis die gepaard gaat aan creativiteit.