Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Materialen

De zintuigen zijn de “poorten” van de ziel. Uw kind beleeft de wereld via de zintuigen. Al deze zintuigindrukken gaan regelrecht naar binnen en werken vormend aan uw kind. Door uw kind te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het zich een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Bijna alle speelgoed waar uw kind mee speelt is gemaakt van natuurlijke materialen, ook de inrichting van de klas: boomstronken, hout, kistjes, aardewerk, katoen, wol en zijde. Het speelgoed is eenvoudig, zodat uw kind ruimte krijgt fantasievol te spelen, al naar gelang het dit verlangt. In onze vrije peuterklassen zijn er huisjes waarin gekookt kan worden, schoongemaakt en gestreken.

Lekker zachte tricot poppen die zorgzaam door de kinderen ingestopt of uit bedjes worden gehaald, verkleed, vertroeteld en op realistische wijze pap gegeven. Blokken om mee te bouwen, lappen om mee te verkleden of een huisje van te maken.

Al spelend oefent uw kind zich in het uitdrukken van gevoelens en verwerkt het wat het heeft beleefd. Het uiterlijk van onze peuterklassen past bij het innerlijk van uw kind. Behalve de seizoenstafels zie je overal kleine tafreeltjes die de sfeer van het jaargetijde weergeven.