Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Spel

Uw kleine kind gaat rond het derde jaar de wereld ontdekken. Vol vertrouwen stapt het op alles af. Ook bij het spel kent het geen vooropgezette bedoelingen. Het geeft zich volledig over aan alles wat het tegenkomt. Daarom is de keuze van het speelgoed en de overige materialen van groot belang. Via natuurlijke materialen kan uw kind op een gezonde wijze de wereld leren begrijpen.

In het samenzijn met andere kinderen leert uw kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Iedere peuterleidster werkt daarom aan een goede band met elk kind zodat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarbij wordt zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid gestimuleerd. Het vrije spel is hiervoor onontbeerlijk. Deze ontmoeting met andere kinderen kan een echte sociale oefening voor een peuter zijn. Zo wordt spelen leven en scheppen, bewegen en sociaal kontakt maken.

In het spel worden de belevenissen van thuis en in de peuterklas verwerkt. Daarom heeft elk stuk speelgoed vele mogelijkheden; een houten kist kan een boot worden, een plank een tafel en kleine blokken worden huizen.
Met verkleedkleren of grote en kleine lapjes wordt het kind wie het wil. Ook met takken, zand, water, blaadjes, kastanjes wordt het leven nagebootst. Poppen, kabouters en dieren van wol en stof maken de peuterwereld compleet.