Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Inschrijfbeleid

De ouders/verzorgers kunnen hun kind inschrijven door een mail te sturen naar administratie@svpa.nl. Voor het inschrijven moet een inschrijfformulier ingevuld worden. Dit formulier krijgt u toegestuurd als u zich inschrijft. Per kind is 15 euro inschrijfgeld verschuldigd. Na het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld is de inschrijving definitief.
Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijfdatum, bij het klasje waarvoor het is ingeschreven.

Na inschrijving wordt een kennismakingsgesprek gehouden, zodat de ouders/verzorgers een indruk krijgen van de werkwijze en sfeer op de Vrije Peuterklassen.

NB een plaatsing in een van de peuterklasjes garandeert geen plek op de Geert Grote School, hiervoor dient de peuter apart ingeschreven te worden.

Link naar Algemene Voorwaarden