Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Ritme

Het dagelijks ritme van rust en beweging geeft uw kind het gevoel van veiligheid en houvast. Het is een in- en uitademing. Dit vraagt om een vaste ochtendindeling. Door de ritmische afwisseling van kringspelen, vrij spel en het samen iets aan tafel doen, weet uw kind iedere dag waar het aan toe is. Daarnaast is een vaste weekindeling. Zo zijn de dagen voor uw kind herkenbaar met op een vaste dag een terugkerende activiteit.