Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Ouders

Tijdens het intakegesprek ontvangt u als ouders informatie over de gang van zaken in het peuterklasje. Eventuele vragen worden beantwoord, een rondleiding gegeven en afspraken gemaakt over de gewenningsperiode. Op het prikbord is informatie te vinden over o.a. de ouderavonden, cursussen, jaarfeestvieringen, bestuurlijke informatie, besmettelijke ziektes of gewone mededelingen. Er vinden oudergesprekken plaats om u te informeren over de ontwikkeling van hun kind en ter wederzijdse uitwisseling. U kunt als ouders uitgenodigd worden bij de viering van de verjaardag van uw kind.