Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Ouderavond

Er zijn regelmatig ouderavonden waar leidsters vertellen over het werk met de kinderen. Soms wordt er gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van een feest. Op deze ouderavonden kan een door de ouders gewenst pedagogisch onderwerp aan de orde komen.