Intake gesprek

Tijdens het intake-gesprek ontvangt u als ouders informatie over de gang van zaken in het peuterklasje. Eventuele vragen worden beantwoord, een rondleiding gegeven en afspraken gemaakt over de wenperiode.

Desgewenst kunt u aan de juffen vragen of er een oudergesprekken kan plaatsvinden om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken vinden meestal plaats op donderdagmiddag NA het klasje. (13.00 uur).

Als ouder wordt u uitgenodigd bij de viering van de verjaardag van uw kind, bij het uitdelen van de tractatie aan het begin of einde van de peuterochtend.

Dag in een klas

Als uw kleine kind ‘s morgens open en ontvankelijk voor alles wat er komen gaat, binnen komt dan ontmoeten wij elkaar in de kring. Wij wachten tot alle kinderen er zijn en het tijd is om te beginnen. Dan zingen wij gezamenlijk een liedje.

In de kring  worden er seizoensliedjes of Oud-Hollandse kinderliedjes gezongen of klankversjes gedaan.

Daarna gaan de kinderen vrij spelen. Belangrijk is dat de kinderen kunnen spelen wat zij van binnen het liefst willen. Zij leven zich niet uit, maar in, zodat ze straks moe maar voldaan naar huis kunnen.

Ook wordt er regelmatig getekend, geplakt, geboetseerd of geschilderd (met grote penselen op nat papier). Bij het brood bakken helpen vele bakkersknechten met het kneden.

Er wordt veel gezongen bij al deze bezigheden. Na het vrije spel wordt er “samen” opgeruimd en verzamelt de leidster alle kinderen weer om zich heen voor een kringspelletje.

Van al dat spelen wordt je hongerig. Om 9.30 uur eten we samen aan tafel het fruit (gewassen en gesneden) dat de kinderen meenemen, en om 11 uur eten we samen de boterhammen: alle kinderen eten hun meegebrachte brood op een bordje aan tafel.

Aansluitend gaan de kinderen naar buiten.

Aan het einde van de ochtend wordt er een verhaal verteld waarbij de steeds terugkerende motieven in de zogenaamde herhaalverhaaltjes de peuters sterk aanspreken.

Zo is de hele ochtend ingebed in een vast ritme. Dit geeft de kinderen zekerheid. Zo weten zij, dat na het verhaaltje de mama’s of papa’s hen komen ophalen, en dat is tevens het einde van de ochtend.

Inschrijfbeleid

De ouders/verzorgers kunnen hun kind inschrijven door hun kind aan te melden via een van de inschrijfformulieren onder het kopje Aanmelden van deze site.

Per kind is 15 euro inschrijfgeld verschuldigd. Na het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijfdatum, bij het klasje waarvoor het is ingeschreven.

Na inschrijving wordt een kennismakingsgesprek gehouden, zodat de ouders/verzorgers een indruk krijgen van de werkwijze en sfeer op de Vrije Peuterklassen.

Een plaatsing in een van de peuterklasjes zorgt meestal voor een plek op de Geert Grote School, let wel dat hiervoor de peuter apart dient te worden ingeschreven.