De mens is niet alleen een burger van deze stoffelijke aarde. Met een ander deel van zijn wezen is hij thuis in een geestelijke wereld. Daar ligt zijn oorsprong. In de ziel, die deze beide werelden verbindt, worden de ervaringen, die de mens opdoet, verzameld.

Spannende overgang naar…

Uw kind moet de aardse werkelijkheid nog leren kennen. Met openheid en vertrouwen betreedt het die wereld en neemt haar via de zintuigen in zich op. Maar ook gevoelens en gedachten die uw kind ontmoet worden opgenomen.

Door het leven in de peutergroepen met deze gedachten vorm te geven bieden wij uw kind steun bij de spannende overgang van de geborgenheid van de goddelijke wereld naar het aardebestaan waar het straks alleen zijn weg moet vinden.

Antroposofie is te omschrijven als: het je bewust willen worden wat “mens-zijn” is. Het woord is ontleend aan twee Griekse woorden: Antropos (mens) en Sofia (wijsheid/ kennis).
Opvoedkunde vanuit antroposofisch perspectief is herkenbaar aan een aantal aspecten die van belang worden geacht voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Het gaat om nabootsing, rust, ritme, herhaling, respect, eerbied en dankbaarheid. Wilsopvoeding, het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin. De opgroeiende mens moet ruimte worden geboden om aan de eigen ontwikkeling vorm en inhoud te kunnen geven, waarbij de opvoeder een voorwaarde scheppende rol heeft.

Ouders die meer over deze antroposofische achtergrond willen weten, helpen wij graag op weg met een gesprek. U kunt ook in deze website ook meer vinden onder de paarse knop bij links met 7×7 informatieve websites. En onder de groene knop bij literatuur met links naar uitgeverijen en tijdschriften.