In de kring… van een Vrije Peuterklas

Voor uw kind zoekt u een peuterklas waar het wordt ontvangen in een sfeer van huiselijkheid, warmte en geborgenheid. Een peuterklas waar zingen en muziek maken, de kringspelen, de ritmische activiteiten en het vieren van de jaarfeesten belangrijke elementen zijn in het dagverloop. Dan bent u nu op de goede site.

Samenzijn en samendoen

De kinderen en de juf ontmoeten elkaar aan het begin van elke dag in de kring. Uw kind voelt zich hierdoor geborgen. Er wordt gezongen, gedanst, geklapt en veel bewogen. Zo ontstaat een gevoel van samenzijn en samendoen.

De dagelijkse herhaling ondersteunt de ontwikkeling van de fantasiekracht, het ritmegevoel en de motorische ontwikkeling. Aan het eind van de ochtend is de kring de plek waar uw kind weer rust vindt en waar het samen met de 8 tot 15 andere peuters kan luisteren naar een mooi verhaal van de juf.