In de kring… van een Vrije Peuterklas

Voor uw kind zoekt u een peuterklas waar het wordt ontvangen in een sfeer van huiselijkheid, warmte en geborgenheid. Een peuterklas waar zingen en muziek maken, de kringspelen, de ritmische activiteiten en het vieren van de jaarfeesten belangrijke elementen zijn in het dagverloop. Dan bent u nu op de goede site.

Samenzijn en samendoen

De kinderen en de juf ontmoeten elkaar aan het begin van elke dag in de kring. Uw kind voelt zich hierdoor geborgen. Er wordt gezongen, gedanst, geklapt en veel bewogen. Zo ontstaat een gevoel van samenzijn en samendoen.

De dagelijkse herhaling ondersteunt de ontwikkeling van de fantasiekracht, het ritmegevoel en de motorische ontwikkeling. Aan het eind van de ochtend is de kring de plek waar uw kind weer rust vindt en waar het samen met de 8 tot 15 andere peuters kan luisteren naar een mooi verhaal van de juf.

De mens is niet alleen een burger van deze stoffelijke aarde. Met een ander deel van zijn wezen is hij thuis in een geestelijke wereld. Daar ligt zijn oorsprong. In de ziel, die deze beide werelden verbindt, worden de ervaringen, die de mens opdoet, verzameld.

Spannende overgang naar…

Uw kind moet de aardse werkelijkheid nog leren kennen. Met openheid en vertrouwen betreedt het die wereld en neemt haar via de zintuigen in zich op. Maar ook gevoelens en gedachten die uw kind ontmoet worden opgenomen.

Door het leven in de peutergroepen met deze gedachten vorm te geven bieden wij uw kind steun bij de spannende overgang van de geborgenheid van de goddelijke wereld naar het aardebestaan waar het straks alleen zijn weg moet vinden.

Antroposofie is te omschrijven als: het je bewust willen worden wat “mens-zijn” is. Het woord is ontleend aan twee Griekse woorden: Antropos (mens) en Sofia (wijsheid/ kennis).
Opvoedkunde vanuit antroposofisch perspectief is herkenbaar aan een aantal aspecten die van belang worden geacht voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Het gaat om nabootsing, rust, ritme, herhaling, respect, eerbied en dankbaarheid. Wilsopvoeding, het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin. De opgroeiende mens moet ruimte worden geboden om aan de eigen ontwikkeling vorm en inhoud te kunnen geven, waarbij de opvoeder een voorwaarde scheppende rol heeft.

Ouders die meer over deze antroposofische achtergrond willen weten, helpen wij graag op weg met een gesprek. U kunt ook in deze website ook meer vinden onder de paarse knop bij links met 7×7 informatieve websites. En onder de groene knop bij literatuur met links naar uitgeverijen en tijdschriften.

Waarin mensen er toe doen

In de 80 Vrije scholen en ongeveer 150 vrije peutergroepen in Nederland, in antroposofische kinderdagverblijven en in instellingen op landelijk niveau werken mensen met enthousiasme aan het ideaal van een maatschapppij waarin mensen er toe doen.
Mensen met daadkracht in combinatie met gevoeligheid, met respect voor mens en natuur, mensen met kennis die gepaard gaat aan creativiteit.